Przygotowanie do matury

Dopasowujemy program nauczania do najnowszych wytycznych egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Matura z j. angielskiego

Leader School Piaseczno prowadzi kurs maturalny, na którym przygotujesz się solidnie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z języka angielskiego.
Zajęcia prowadzą nauczyciele z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w nauczaniu i przygotowaniu do egzaminu dojrzałości, posiadają uprawnienia egzaminatorów maturalnych.

JĘZYK ANGIELSKI

 • Przed rozpoczęciem kursu spotkasz się z konsultantem językowym, który oceni Twój poziom wiedzy oraz dobierze najodpowiedniejszą strategię przygotowania do egzaminu

 • Na bieżąco będziesz uzyskiwać informacje o efektach swojej pracy

 • Masz możliwość skorzystania z dodatkowych, bezpłatnych konsultacji z lektorem

 • Wyjątkowa organizacja kursu pozwoli Ci zintensyfikować naukę przed egzaminem

Program kursu maturalnego z języka angielskiego obejmuje powtórzenie materiału obowiązującego na egzaminie. Z nami poznasz i powtórzysz:

 • słownictwo zebrane w 15 działów tematycznych

 • techniki usprawniające rozumienie tekstu słuchanego i czytanego (rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz, testów wielokrotnego wyboru, dobieranie nagłówków lub osób do wypowiedzi)

 • wszystkie formy pisemne wymagane na maturze (formy krótkie: pocztówka, ankieta, wiadomość, instrukcja, ogłoszenie; formy długie: listy formalne i nieformalne oraz rozprawki, recenzje, opowiadania i opisy)

Przestaniesz w końcu bać się części ustnej, ponieważ nauczymy Cię:

 • panować nad spójnością wypowiedzi

 • skupiać uwagę na najważniejszych aspektach opisu zdjęcia

 • reagować poprawnie na pytania

 • radzić sobie z przekazem informacji w każdym z trzech typów rozmów sterowanych