Maj
13

KURSY WAKACYJNE 2018

KURSY WAKACYJNE
w Leader School LATO 2018
_________________________________________________________________________________
Rodzaj kursu
Intensywny kurs języka angielskiego prowadzony metodą BLS Communication różne poziomy
Termin kursów 2 –28 lipiec, 1 - 26 sierpień
Częstotliwość: 3 x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna 50 minut )
Czas trwania 1 semestru 1 miesiąc
Liczba godzin w 1 kursie 28 godzin lekcyjnych
Liczba osób w grupie 4 – 7
Cena 590 zl plus koszt materiałów dydaktycznych
_________________________________________________________________________________

Rodzaj kursu
Business English dla dorosłych
Termin kursów 2 –28 lipiec, 1 - 26 sierpień
Częstotliwość: 3 x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna 50 minut )
Czas trwania 1 semestru 1 miesiąc
Liczba godzin w 1 kursie 28 godziny lekcyjne
Liczba osób w grupie 3 - 5
Cena 699zl plus koszt materiałów dydaktycznych
_________________________________________________________________________________

Rodzaj kursu
Przygotowanie do wyjazdu na urlop lub do pobytu za granicą - krótki kurs języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego dla osób pragnących porozumieć się w czasie swojego pobytu za granicą – dla dorosłych lub dzieci
Termin kursów: czerwiec, lipiec, sierpień
Częstotliwość 4 x w tygodniu po 2 godz. lekcyjne lub 3 x w tygodniu po 2 godz.
Czas trwania 1 kursu 2 - 3 tygodnie
Liczba godzin w 1 kursie 16 godzin lekcyjnych (godz. lekcyjna 50 minut)
Liczba osób w grupie 3-4
Cena 400 zl za kurs plus ew materiały dydaktyczne
_________________________________________________________________________________
Rodzaj kursu
Przygotowanie do egzaminu z jęz. angielskiego na uczelniach wyższych na poziomie B2 lub przygotowanie do egzaminu poprawkowego matura
Termin kursów 2–28 lipiec
Częstotliwość 3 x w tygodniu po 3 godz. lekcyjne
Liczba godzin w kursie 36 godzin lekcyjnych (godz. lekcyjna 50min. )
Liczba osób w grupie 3-4
Cena 864 zł plus koszt materiałów dydaktycznych
PONADTO OFERUJEMY DOWOLNE INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DOPASOWANE DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI CZASOWYCH NASZYCH SŁUCHACZY SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!