Matura język angielski Piaseczno

Dopasowujemy program nauczania do najnowszych wytycznych egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Matura język angielski Piaseczno

Leader School Piaseczno prowadzi kurs maturalny, na którym przygotujesz się solidnie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z języka angielskiego.
Zajęcia prowadzą nauczyciele z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w nauczaniu i przygotowaniu do egzaminu dojrzałości, posiadają uprawnienia egzaminatorów maturalnych.

JĘZYK ANGIELSKI

 • Przed rozpoczęciem kursu spotkasz się z konsultantem językowym, który oceni Twój poziom wiedzy oraz dobierze najodpowiedniejszą strategię przygotowania do egzaminu

 • Na bieżąco będziesz uzyskiwać informacje o efektach swojej pracy

 • Masz możliwość skorzystania z dodatkowych, bezpłatnych konsultacji z lektorem

 • Wyjątkowa organizacja kursu pozwoli Ci zintensyfikować naukę przed egzaminem

Program kursu maturalnego z języka angielskiego obejmuje powtórzenie materiału obowiązującego na egzaminie. Z nami poznasz i powtórzysz:

 • słownictwo zebrane w 15 działów tematycznych

 • techniki usprawniające rozumienie tekstu słuchanego i czytanego (rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz, testów wielokrotnego wyboru, dobieranie nagłówków lub osób do wypowiedzi)

 • wszystkie formy pisemne wymagane na maturze (formy krótkie: pocztówka, ankieta, wiadomość, instrukcja, ogłoszenie; formy długie: listy formalne i nieformalne oraz rozprawki, recenzje, opowiadania i opisy)

Przestaniesz w końcu bać się części ustnej, ponieważ nauczymy Cię:

 • panować nad spójnością wypowiedzi

 • skupiać uwagę na najważniejszych aspektach opisu zdjęcia

 • reagować poprawnie na pytania

 • radzić sobie z przekazem informacji w każdym z trzech typów rozmów sterowanych

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH